Profil společnosti

HAiDA s.r.o.

Údaje o společnosti

Společnost HAiDA s.r.o. se specializuje na tvorbu a dodávku flexibilního softwaru – především pro oblast státní správy, samosprávy a bankovnictví – a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům.

Důležité informace