Jak napsat životopis

Jak napsat životopis

1) Osobní údaje

Napiště jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické spojení, e-mail.Je zvykem uvádět rovněž datum narození, případně národnost, pokud je jiná než česká. Tyto údaje jsou ale nepovinné.Do hlavičky životopisu můžete vložit fotografii. Zapomeňte ale na snímky z dovolené či s domácími mazlíčky. Nejvhodnější fotografie bude ta, která působí neutrálně a nijak vyzývavě. Pro tento účel nic nezkazíte klasickou portrétovou fotkou.

2) Pracovní zkušenosti

Tato část CV je jednou z nejdůležitějších. Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší.U všech zkušeností vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište měsíc a rok nástupu a odchodu.Popište svou činnost na každé pozici: za co jste zodpovídali, co patřilo k vašim běžným i zvláštním úkolům, jakých výsledků jste dosáhli.CV bude působit mnohem lépe, pokud uvedete konkrétní údaje, například počet lidí v týmu, který jste vedli, dosažený obrat z vašeho prodeje, počet získaných zákazníků, procenta zvýšení zisku...

3) Vzdělání

Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání. Základní školu nepište. Jak v CV popsat studium: název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení.Poté vypište ostatní absolvované formy studia (kurzy a školení). Uveďte název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu trvání a zda studium bylo zakončeno zkouškou.Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení.

4) Další znalosti a dovednosti

V této části shrňte vaše dovednosti a znalosti: jazykové, počítačové, ale i jiné. Můžete zmínit také některé osobnostní charakteristiky. Vyberte to, co by se vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohlo zdát přínosné (například řidičský průkaz).Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, kterých jste se zúčastnili, vědecké práce nebo publikační činnosti, různá ocenění, ale i svá hobby, pokud usoudíte, že by mohly personalistu zaujmout.

CV není slohové cvičení. Měli by jste se vejit do rozsahu dvou A4, ale se stručností to ani nepřehánějte. U každé pracovní zkušenosti v několika odrážkách uveďte, co jste měli na starosti a jakých úspěchů jste dosáhli.

Žádné pravopisné chyby. Stylistika bývá zásadní – nejsou přípustné žádné hovorové výrazy, zato je žádoucí odborná terminologie nebo zkratky, které jsou důkazem, že se v oboru vyznáte.

CV musí zaujmout na první pohled. Dbejte na přehlednost, personalista věnuje vašemu životopisu nejprve zběžný pohled v délce maximálně 20 vteřin. Některému dokonce stačí jen 3 vteřiny. Za tu dobu by měl dojít k názoru, že vaše CV stojí za bližší prostudování. Můžete zvolit netradiční grafiku i fonty, pokud zachováte vkusnost a čistotu stylu.

Pravdu a nic než pravdu. Hodně lidí podléhá nutkání si své CV poněkud „vylepšit": tu poopravit datum nástupu do práce, tu některé zaměstnání zamlčet. A rázem je tu životopis zcela odlišný od toho, který personální agentura nebo firma obdržela od téhož uchazeče před několika měsíci. Pokud si toho personalista všimne, hodnotí to jako neseriózní chování.

Dejte své CV přečíst známým. Mohou odhalit to, co vy nevidíte a upozornit vás na nejasnosti či nevhodné formulace

Na fráze zapomeňte. Když popisujete svou pracovní náplň, místo otřepaných formulací „zodpovědnost za" nebo „hlavní povinnosti" napište konkrétně, co jste skutečně dělali, čeho jste dosáhli, na čem jste pracovali a s jakým výsledkem.

Máte-li delší praxi , zaměřte se jen na posledních 10 – 15 let. Pracovní zkušenosti z doby dávno minulé nemají takovou váhu.

V CV neuvádějte svou výšku, váhu, náboženské vyznání ani politickou orientaci. Též není nutné popisovat důvody odchodů z jednotlivých zaměstnání, psát jména nadřízených, adresy zaměstnavatelů, výši platů... Nemusíte přikládat ani svou fotografii.

Nabízíme Vám stovky pracovních příležitostí napříč všemi obory.

Vyhledat nabídku