Profil společnosti

SCHENKER spol.s r.o.

Údaje o společnosti

My v DB Schenker jsme zavázáni poskytovat inovativní logistická řešení pro dodavatelské řetězce. Vždy se snažíme posouvat se dopředu a nespokojovat se se současným stavem. V roli globálně působícího lídra ve svém odvětví, s více než 140 lety zkušeností v oblasti logistiky, jsme hrdi na skutečnost, že poskytujeme svoji podporu průmyslovým i obchodním spoelčnostem v rámci globální výměny zboží.

Důležité informace

  • Sídlo: K Vypichu 731
  • Kontaktní osoba: Lucie Horová, Kristýna Brixí, Hélѐne Prellová
  • Nabídky společnosti