Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je udělen pracovnímu portálu SuperWork.cz, IČ: 04326806 se sídlem Počernická 632/91, Praha 10 – Malešice 108 00, jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici. Souhlas uděluji na dobu 45 dní ode dne odeslání osobních údajů, poté budou zlikvidovány. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět Václav Soudský IČ: 04326806 se sídlem Počernická 632/91, Praha 10 – Malešice 108 00, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nabízíme Vám stovky pracovních příležitostí napříč všemi obory.

Vyhledat nabídku